... a tady si můžete rezervovat pobyt ve tmě pro harmonizaci těla i ducha :-)

   Cena za pronájem místnosti Jin-jang , stravu a zajištění pobytu činí:

1500 Kč / DEN

Napište nám, od kdy do kdy chcete ve tmě pobýt.

Čestné prohlášení


Jste plnoletí a svéprávní. Nejste v invalidním ani částečně invalidním důchodě. Netrpíte či jste v minulosti netrpěli klaustrofobií, schizofrenií, depresemi, jinými psychickými onemocněními. Nemáte žádné zdravotní problémy, na které byste užívali jakékoliv prášky či se léčili v nemocnici, ambulantně či alternativně. Nejste závislí na alkoholu a neužíváte drogy. Porušení jakýchkoliv podmínek „Čestného prohlášení klienta“ může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

Těšíme se na Vás ve Svatyni Jin Jang :-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním výše uvedených údajů pro evidenci bytí ve tmě.

👉🏼Letošní rok je místnost Jin-jang vyjma týdnu od 16.12. do 22.12. již plně obsazena, pokud se však stihnete zaregistrovat ještě letos, budete mít příští rok při týdenním pobytu jeden pobytový den zcela zdarma. A to už za to jistě stojí nahlásit se ještě letos! 🎁😎

Pokud chcete někomu dát smysluplný dárek, pak máte jedinečnou příležitost. Proč? Protože ČAS TMY JE NEJLEPŠÍ MOŽNOSTÍ, JAK V SOBĚ NAJÍT SVĚTLO!😎❤

Terapie tmou je jednou z nejrychlejších cest k sobě samému. Ke skutečnému BYTÍ, které je běžně překryto vrstvami ega a všeho, co nejsme.


Drazí přátelé, berte prosím na vědomí, že harmonizace tmou je určena pro ty, kteří dosáhli plnoletosti, nejsou závislí na alkoholu, drogách, psychofarmacích a jiných psychiku ovlivňujících látkách. Ujistěte se, že netrpíte žádnou formou psychického onemocnění. Po dobu pobytu ve tmě neužívejte  žádné drogy ani jiné omamné látky, včetně kouření.

Pamatujte, že harmonizaci tmou můžete podstoupit pouze a jen na základě své svobodné vůle 😊😇.

Translate this page