... a tady si můžete rezervovat pobyt ve tmě pro harmonizaci těla i ducha :-)

   Cena za pronájem místnosti pro pobyt ve tmě činí 1000 Kč/den.

                                                Strava včetně průvodcovství tmou je pro nás radostí a darem matky Země.

Napište nám přesně od kdy do kdy chcete ve tmě pobýt.

Čestné prohlášení


Jste plnoletí a svéprávní. Nejste v invalidním ani částečně invalidním důchodě. Netrpíte či jste v minulosti netrpěli klaustrofobií, schizofrenií, depresemi, jinými psychickými onemocněními. Nemáte žádné zdravotní problémy, na které byste užívali jakékoliv prášky či se léčili v nemocnici, ambulantně či alternativně. Nejste závislí na alkoholu a neužíváte drogy. Porušení jakýchkoliv podmínek „Čestného prohlášení klienta“ může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

Těšíme se na Vás ve Svatyni Jin Jang :-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním výše uvedených údajů pro evidenci bytí ve tmě.


Drazí přátelé, berte prosím na vědomí, že harmonizace tmou je určena pro ty, kteří dosáhli plnoletosti, nejsou závislí na alkoholu, drogách, psychofarmacích a jiných psychiku ovlivňujících látkách. Ujistěte se, že netrpíte žádnou formou psychického onemocnění. Po dobu pobytu ve tmě neužívejte  žádné drogy ani jiné omamné látky, včetně kouření.

Pamatujte, že harmonizaci tmou můžete podstoupit pouze a jen na základě své svobodné vůle 😊😇.

Terapie tmou je jednou z nejrychlejších cest k sobě samému. Ke skutečnému BYTÍ, které je běžně překryto vrstvami Ega a všeho, co nejsme.

Translate this page